PARTNERZY

RIDE with GPS

Ride with GPS tworzy narzędzia, które pozwalają rowerzystom planować, nawigować i udostępniać swoje wspaniałe wyprawy. Użytkownicy tej niezwykle bogatej platformy, mogą tworzyć szczegółowe trasy za pomocą arkuszy wskazówek, a następnie nawigować za pomocą nawigacji głosowej krok po kroku lub urządzenia GPS.

https://ridewithgps.com

RIDE with GPS

Ride with GPS creates tools that allow cyclists to plan, navigate and share their wonderful trips. Users of this extremely rich platform can create detailed routes using a web or mobile app and then navigate using step-by-step voice navigation or a GPS. See our race maps in a better and more detailed way thanks to Ride with GPS.

https://ridewithgps.com

PARTNERZY

Magazyn SZOSA

SZOSA to pierwszy w Polsce magazyn poświęcony całkowicie kolarstwu szosowemu. Ale też przełajowemu, torowemu i gravelom. SZOSA tworzona jest z pasją i kierowana jest do pasjonatów, dla których jest ona źródłem wiedzy i inspiracji. Magazyn skupia najlepszych autorów i fotografów, ponieważ pisze o tym, co najlepsze. O tym, co daje nam rower.

https://magazynszosa.pl/

SZOSA Magazine

SZOSA is the first magazine in Poland devoted entirely to road cycling. But also cross-country, track and gravel. SZOSA is created with passion and is directed to enthusiasts for whom it is a source of knowledge and inspiration. The magazine brings together the best authors and photographers because it writes about the best. About what the bike gives us.

https://magazynszosa.pl/

PARTNERZY

Follow My Challange

Zawsze chcieliśmy mieć usługę śledzenia GPS na żywo, która jest spersonalizowana specjanie dla nas – śledzenie, które pokazuje całą trasę i wszystkich zawodników w dokładny i niezawodny sposób – śledzenie, które ładuje się szybko i poprawnie na smartfonach, tabletach, laptopach, komputerach stacjonarnych i innych urządzeniach. Mamy to. Follow My Challenge posiada mnóstwo fajnych funkcji, dzięki czemu festiwal oglądania kropek będzie w tym roku jeszcze bardziej ekscytujący.

https://www.followmychallenge.com/

Follow My Challange

We always wanted to have live GPS tracking service that is as customized as possible – a tracking that shows the whole route and all the riders in an accurate and reliable way – a tracking that loads up properly on smartphones, tablets, laptops, desktops, beamers and other hi-definition devices. Great news everybody. Now we have it. Follow My Challenge is packed with lots of cool features so the dot watching festival will be even more exciting this year.

https://www.followmychallenge.com/