PARTNERZY

RIDE with GPS

Ride with GPS tworzy narzędzia, które pozwalają rowerzystom planować, nawigować i udostępniać swoje wspaniałe wyprawy. Użytkownicy tej niezwykle bogatej platformy, mogą tworzyć szczegółowe trasy za pomocą arkuszy wskazówek, a następnie nawigować za pomocą nawigacji głosowej krok po kroku lub urządzenia GPS.

https://ridewithgps.com

PARTNERZY

Magazyn SZOSA

SZOSA to pierwszy w Polsce magazyn poświęcony całkowicie kolarstwu szosowemu. Ale też przełajowemu, torowemu i gravelom. SZOSA tworzona jest z pasją i kierowana jest do pasjonatów, dla których jest ona źródłem wiedzy i inspiracji. Magazyn skupia najlepszych autorów i fotografów, ponieważ pisze o tym, co najlepsze. O tym, co daje nam rower.

https://magazynszosa.pl/

SZOSA Magazine

SZOSA is the first magazine in Poland devoted entirely to road cycling. But also cross-country, track and gravel. SZOSA is created with passion and is directed to enthusiasts for whom it is a source of knowledge and inspiration. The magazine brings together the best authors and photographers because it writes about the best. About what the bike gives us.

https://magazynszosa.pl/