FILOZOFIA FILOZOFIA FILOZOFIA FILOZOFIA FILOZOFIA FILOZOFIA FILOZOFIA FILOZOFIA FILOZOFIA FILOZOFIA FILOZOFIA

FILOZOFIA

Wyobraź sobie, że pewnego dnia wychodzisz z domu na rower, a do swoich najbliższych mówisz „Idę pojeździć na rowerze, wracam za kilka dni”.

Wyobraź sobie, że w tym samym czasie, dokładnie to samo robi kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset osób, które znasz lub nie.

Wyobraź sobie, że wszyscy zaczynacie i kończycie swoją podróż w tym samym miejscu, a tysiące osób obserwuje was wszystkich z lotu ptaka, zastanawiając się „który z nich dojedzie do mety pierwszy?” Wyobraź sobie, że robicie to z pasji do jazdy, podróży i przygody, pasji do zwycięstwa, z pasji do pokonywania własnych granic.

Wyobrażasz to sobie? Oznacza to, że możesz to zrobić …

Race Through Poland to długodystansowy wyścig kolarski, wiodący przez najpiękniejsze, a jednocześnie najbardziej wymagające górskie przełęcze Polski i jej okolic. Oparty on jest na zasadach samowystarczalności i inspirowany jest najważniejszymi imprezami tego typu na świecie jak The Transcontinental Race czy The TransatlanticWay Race

Trzecia edycja wyścigu zwraca się ku Karpatom i to głównie tam rozegra się najważniejsza część tej fantastycznej przygody. Nawigując pomiędzy czterema punktami kontrolnymi, na dystansie około 1500 km zawodnicy odwiedzą między innymi Beskid Żywiecki, Wyspowy i Sądecki, Gorce, Słowackie Pieniny, Niżne Tatry, Spisz i Orawę. Zapowiada się sporo pięknego, aczkolwiek ciężkiego wspinania. Jeśli kochasz góry, to ten wyścig jest właśnie dla Ciebie.

Startujemy w Maju, ponieważ chcemy aby Race Through Poland było przedsmakiem sezonu „wielkich” długodystansowych wyścigów rowerowych, które tak bardzo kochamy.

PHILOSOPHY

Imagine that one day you leave the house with a bicycle and say to your loved ones „I am going to have a ride, I’ll be back in a few days”.

Imagine that at the same time a few or several hundred people you know or don’t do the same thing.

Imagine that you are all starting and ending your journey in the same place, and thousands of people are watching you all from a bird’s eye view, wondering „which one will reach first to the finish line?”

Imagine you are doing it with a passion for ride, travel and adventure, passion for victory, passion for overcoming your borders.

Can you imagine it? That means you can do it …

Race Through Poland is a long-distance cycling race leading through the most beautiful and at the same time the most demanding mountain passes of Poland and its southern surroundings. It is based on the principles of self-sufficiency and is inspired by the most important events of this type in the world such as The Transcontinental Race or The TransatlanticWay Race.

The third edition of the race turns to the Carpathian Mountains and it is mainly there that the most important part of this fantastic adventure will take place. While navigating between four checkpoints, over a distance of about 1,500 km, competitors will visit Little, Zywiecki, Wyspowy and Sadecki Beskids, Gorce, Slovakian Pienins, Low Tatras, Spisz and Orava. It promises to be a lot of beautiful, but difficult climbing. If you love mountains, then this race is just for you.

We start in May because we want Race Through Poland to be a foretaste of the season of „great” long-distance bicycle races that we love so much.