PARTNERZY PARTNERZY PARTNERZY PARTNERZY PARTNERZY PARTNERZY PARTNERZY PARTNERZY PARTNERZY PARTNERZY PARTNERZY
PARTNERZY

RIDE with GPS

Ride with GPS tworzy narzędzia, które pozwalają rowerzystom planować, nawigować i udostępniać swoje wspaniałe wyprawy. Użytkownicy tej niezwykle bogatej platformy, mogą tworzyć szczegółowe trasy za pomocą arkuszy wskazówek, a następnie nawigować za pomocą nawigacji głosowej krok po kroku lub urządzenia GPS.

https://ridewithgps.com

RIDE with GPS

Ride with GPS creates tools that allow cyclists to plan, navigate and share their wonderful trips. Users of this extremely rich platform can create detailed routes using a web or mobile app and then navigate using step-by-step voice navigation or a GPS. See our race maps in a better and more detailed way thanks to Ride with GPS.

https://ridewithgps.com

PARTNERZY

Magazyn SZOSA

SZOSA to pierwszy w Polsce magazyn poświęcony całkowicie kolarstwu szosowemu. Ale też przełajowemu, torowemu i gravelom. SZOSA tworzona jest z pasją i kierowana jest do pasjonatów, dla których jest ona źródłem wiedzy i inspiracji. Magazyn skupia najlepszych autorów i fotografów, ponieważ pisze o tym, co najlepsze. O tym, co daje nam rower.

https://magazynszosa.pl/

SZOSA Magazine

SZOSA is the first magazine in Poland devoted entirely to road cycling. But also cross-country, track and gravel. SZOSA is created with passion and is directed to enthusiasts for whom it is a source of knowledge and inspiration. The magazine brings together the best authors and photographers because it writes about the best. About what the bike gives us.

https://magazynszosa.pl/

PARTNERZY

Follow My Challange

Zawsze chcieliśmy mieć usługę śledzenia GPS na żywo, która jest spersonalizowana specjanie dla nas – śledzenie, które pokazuje całą trasę i wszystkich zawodników w dokładny i niezawodny sposób – śledzenie, które ładuje się szybko i poprawnie na smartfonach, tabletach, laptopach, komputerach stacjonarnych i innych urządzeniach. Mamy to. Follow My Challenge posiada mnóstwo fajnych funkcji, dzięki czemu festiwal oglądania kropek będzie w tym roku jeszcze bardziej ekscytujący.

https://www.followmychallenge.com/

Follow My Challange

We always wanted to have live GPS tracking service that is as customized as possible – a tracking that shows the whole route and all the riders in an accurate and reliable way – a tracking that loads up properly on smartphones, tablets, laptops, desktops, beamers and other hi-definition devices. Great news everybody. Now we have it. Follow My Challenge is packed with lots of cool features so the dot watching festival will be even more exciting this year.

https://www.followmychallenge.com/

PARTNERZY

Patch Cycling

Patch Cycling to grupa dziewczyn z Bielska-Białej. Łączy je jedna cechą – miłość do rowerów. Dziewczyny zajmują się organizacją wydarzeń rowerowych i aktywizacją środowiska rowerowego, głównie kobiecego. Bielskie Patch Cycling przygotowują alleycaty i masy krytyczne, konsultują plany organizacji ruchu rowerowego w mieście, odpowiadają za kobiece treningi indoorowe i wspólne jazdy w sezonie. Rozpoznawalne dzięki swoim działaniom charytatywnym – corocznym kalendarzu z kolarzystkami, z którego cały zysk trafia na pomoc dla osób poszkodowanych w wypadkach rowerowych. Dziewczyny produkują własną kobiecą bieliznę rowerową, idealną na krótki dystans. Możecie spotkać je na szosach, wspinające się asfaltem na górskie szczyty i przemykające zgrabnie na „ostrych” przez zakorkowane miasto.

https://patchcycling.cc/

Patch Cycling

Patch Cycling is a group of girls from Bielsko-Biala (Poland) who have one thing in common – love for bicycles. The girls organize bicycle events and activate the cycling environment, mainly women’s. They run alleycats and critical masses, consult cycling city organization plans, are responsible for indoor training and seasonal social and coffee rides. Recognizable by its charitable activities – an annual calendar with riders from all around Poland, produced to help people injured in bicycle accidents. The girls created their own women’s cycling underwear, perfect for short-distance rides. You can meet them on the road bikes, climbing the mountain peaks and on the fixed gear bikes passing neatly through the congested cities.

https://patchcycling.cc/

PARTNERZY

TRIGLAV

TRIGLAV jest miejscem, w którym w małej grupie tworzy się wysokiej klasy sprzęt do turystyki rowerowej. Bez względu na to czy będzie to weekendowy wypad z kumplami nad jezioro, wyścig przez pół Europy, czy samotna podróż przez Gobi, torby z logo Trygława mają być wiernym towarzyszem przygód, mają nie zawieść. To jest ich cel nadrzędny i obsesja.

https://triglavworks.com/

TRIGLAV

TRIGLAV is a place where high-class bikepacking equipment is created in a small group. Regardless of whether it will be a weekend trip with friends to the lake, a race across half of Europe, or a lonely journey through Gobi, bags with the Triglav logo are to be a faithful companion of adventures, they should not disappoint. This is their overarching goal and obsession.

https://triglavworks.com/