PUNKTY KONTROLNE PUNKTY KONTROLNE PUNKTY KONTROLNE

START

Trzecia edycja Race Through Poland ponownie wystartuje z Wrocławskiego Welodromu im. Wernera Józefa Grundmanna.

Jest to fantastyczny betonowy obiekt zaprojektowany w latach trzydziestych przez architekta Clemensa Schürmana, byłego kolarza torowego, który projektował jeszcze kilkadziesiąt innych torów kolarskich w Niemczech i innych krajach. Przed rokiem 1945 tor nosił niemiecką nazwę Radrennbahn Lilienthal. Po wojnie użytkowany był przez wrocławskie kluby sportowe prowadzące sekcje kolarskie. Trenowali tu min. Józef Grundmann i medalista olimpijski Janusz Kierzkowski. Obecnie jest to jeden z najkrótszych i najtrudniejszych technicznie czynnych welodromów w Europie.

Nasi zawodnicy, po wykonaniu rundy honorowej, pod eskortą policji wyjadą na zachodnią granicę Wrocławia, skąd przez Dolinę Bystrzycy dojadą na przełęcz Tąpadła, którą w tym roku będą zobowiązani zdobyć od jej południowo-zachodniej strony.

Odcinek specjalny dostępny jest na naszej stronie wspieranej przez RwGPS – https://ridewithgps.com/routes/36940091

START

The third edition of Race Through Poland will again start from the Wroclaw Velodrome of Werner Jozef Grundmann

It is a fantastic concrete structure designed in the 1930s by the architect Clemens Schürman, a former track cyclist who designed dozens of other cycling tracks in Germany and other countries. Before 1945, the track had the German name, Radrennbahn Lilienthal. After the war, it was used by Wroclaw sports clubs running cycling sections. Józef Grundmann and Olympic medalist Janusz Kierzkowski trained here. Currently, it is one of the shortest and most technically difficult velodromes in Europe.

Our riders, after the honour velodrome round, under will be escorted by Police to the western border of Wrocław. from where they will ride through the Bystrzyca River Valley to the famous Tapadla Pass, which they will be obliged to conquer from its south-west side.
Check the start parcour on our website powered by RwGPS. –  https://ridewithgps.com/routes/36940091

PUNKTY KONTROLNE PUNKTY KONTROLNE PUNKTY KONTROLNE

PUNKT KONTROLNY 1

STUDZIONKI

Pierwszy punkt kontrolny znajduję się w samym sercu Gorców w niedużym przysiółku Ochotnicy Górnej, Studzionki na wysokości 891 m.n.p.m.

Znajduje się tu 11 domów, w większości drewnianych i utrzymanych w lokalnym gorczańskim stylu. Cztery z nich to gospodarstwa zamieszkałe przez wielopokoleniowe rodziny gorczańskich górali, na resztę składają się zaś domy letniskowe oraz dom mieszczący prywatne muzeum etnograficzne. Rodowici mieszkańcy przysiółka noszą charakterystyczne, regionalne nazwiska: Chrobak, Kapłaniak, Król i Plewa, a utrzymują się z turystyki oraz rzemiosła.

Ten niespełna dwukilometrowy podjazd nasycony jest fragmentami sięgającymi nawet 27% nachylenia, a zdobycie go po około 70 kilometrowym obowiązkowym odcinku specjalnym prowadzącym przez okoliczne przełęcze Beskidu Wyspowego, nie będzie łatwym zadaniem.

Odcinek specjalny dostępny jest na naszej stronie wspieranej przez RwGPS – https://ridewithgps.com/routes/36939694

CONTROL POINT 1

STUDZIONKI

The first control point is located in the heart of the Gorce Mountains in the small settlement of Ochotnica Gorna, Studzionki, 891 m.a.s.l.

There are 11 houses here, mostly wooden and maintained in the local Gorce style. Four of them are farms inhabited by multi-generational families of Gorce highlanders, the rest consists of summer houses and a private ethnographic museum. The native residents of the village bear characteristic, regional names: Chrobak, Kaplonak, Krol and Plewa, and make their living from tourism and crafts.

This less than two-kilometre climb is filled with fragments reaching up to 27% of the slope, and getting here after a 70-kilometre parcour leading through the nearby passes of the Island Beskids, will not be an easy task.

Check the CP1 parcour on our website powered by RwGPS – https://ridewithgps.com/routes/36939694

PUNKTY KONTROLNE PUNKTY KONTROLNE PUNKTY KONTROLNE PUNKTY KONTROLNE

PUNKT KONTROLNY 2

PRZEŁĘCZ OBIDZA

Drugi punkt kontrolny to Przełęcz Obidza, znajdująca się w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej, Beskidu Sądeckiego, na wysokości 931 m.n.p.m.

Na szczyt przełęczy prowadzi ośmio kilometrowy, stromy podjazd asfaltową drogą, która kiedyś miała być częścią wielkiego projektu tzw. drogi karpackiej.

Na szczęście zrezygnowano z tych planów i Obidza nadal pozostała nieprzejezdną, urokliwą górską osadą.

Obowiązkowy odcinek specjalny rozpocznie podjazdem na przełęcz, aby po powrocie na dół do Piwnicznej, zmusić zawodników do przekroczenia grzbietu Beskidu Sądeckiego opustoszałymi szutrowymi drogami przez Przełęcz Żłobki, leżącymi na zboczu najwyższego szczytu tych gór, Radziejowej.

Odcinek specjalny dostępny jest na naszej stronie wspieranej przez RwGPS:
https://ridewithgps.com/routes/36939509

CONTROL POINT 2

OBIDZA PASS

The second control point will be placed at the Obidza Pass, located at the southern edge of the highest ridge of Beskid Sadecki, at 931 m.a.s.l.

An eight-kilometre steep concrete road that leads to the top once was to be a part of a large project called Carpathian Road. Fortunately, these plans were abandoned and Obidza remained, charming, impassable for cars settlement.

After that climb riders will have to ride back down again, and cross the entire Beskid Sądecki range using a Żłobki Pass (1136m.a.s.l). It is a 17-kilometer gravel road with a really steep climb and not an easy descent so better be careful and use your brakes on time.

On the other side of the pass we are entering Pienins and coming back into Dunajec Valley and a nice resort town Szczawnica, from where we are heading south to ride the amazing part of Spiska Loop.

It is fantastic, paved and closed for traffic with a set of roads taking us to Tatras through the heart of Spisz, the region situated between the High Tatras and the Dunajec River. These roads are so good that you will definitely want to come back here one day.

Check the CP2 parcour on our website powered by RwGPS
https://ridewithgps.com/routes/36939509

PUNKTY KONTROLNE PUNKTY KONTROLNE PUNKTY KONTROLNE

PUNKT KONTROLNY 3

MAGURKA WILKOWICKA

Trzeci punkt kontrolny to czwarty najwyższym szczyt Beskidu Małego, tzw. Magurka Wilkowicka, 909 m n.p.m.

Ta dość ukryta i niepozorna góra ma wiele ciekawych historii do opowiedzenia a schronisko znajdujące się na jej szczycie spłonęła już dwukrotnie Obecny budynek jest na niej od ponad stu lat.

Obowiązkowy odcinek specjalny o długości około 60 km poprowadzi zawodników malowniczymi szosami Beskidu Śląskiego, w tym przełęczą Salmopolską z pięknymi spinkami pod jej szczytem. Końcowy podjazd do punktu kontrolnego to zamknięta dla ruchu, cztero-kilometrowa wspinaczka o średnim nachyleniu oscylującym w granicach 11%.

Odcinek specjalny dostępny jest na naszej stronie wspieranej przez RwGPS – https://ridewithgps.com/routes/36939753

CONTROL POINT 3

MAGURKA WILKOWICKA

The third checkpoint will be the fourth highest peak of the Little Beskids, the so-called Magurka Wilkowicka, 909 m.a.s.l.

This quite hidden and inconspicuous peak has many interesting stories to tell. The mountain hut on the top has burned twice already, and the current building has been on top for over a hundred years.

The 50 km parcour for this round will lead through the scenic roads of the Silesian Beskids including Salmopolska Pass with nice hairpins near the top. Final climb to the control is about 4 km closed for traffic steep asphalt climb with an average grade of 11%

Check the CP4 parcour on our website powered by RwGPS – https://ridewithgps.com/routes/36939753

PUNKT KONTROLNY 4

WATASZKA

Czwarty punkt kontrolny znajduje się na granicy Gór Bystrzyckich, w uroczym domk górkim Wataszka, na wysokości lekko powyżej 700m nad poziomem morza.

Odcinek specjalny startuje w Małej Morawce w sercu jednej z najbardziej tajemniczych gór Polski, Gór Złotych i Masywu Śnieżnika. Starożytne jaskinie, zabytkowe kopalnie złota i uranu, czy ponazistowskie tunele to tylko kilka niesamowitych miejsc, które spotkamy na swojej drodze.

Po około 60 kilometrach kluczenia po przepięknych górskich terenach, pozostała już tylko ostatnia wspinaczka na Wataszkę. Jest krótki, 2,5 km podjazd, ale nie lekceważ go. Wprawdzie 11%-12% średniego nachylenia nie brzmi strasznie, to najprawdopodobniej większość z Was dojdzie do punktu na piechotę.

Odcinek specjalny dostępny jest na naszej stronie wspieranej przez RwGPS:
https://ridewithgps.com/routes/36939983

CONTROL POINT 4

WATASZKA

The fourth control point is located on the border of the Bystrzyckie Mountains, in the charming Wataszka mountain cottage, at an altitude of slightly above 700m above sea level.
The parcour starts in Mała Morawka in the heart of one of the most mysterious Polish mountains, the Golden Mountains and the Śnieżnik Massif. Ancient caves, historic gold and uranium mines, or post-Nazi tunnels are just a few amazing places that we will meet on our way.

After about 60 kilometers of wandering through the beautiful mountain areas, there is only the last climb to Wataszka. It is a short 2.5 km climb, but don’t underestimate it. While the 11% -12% average slope does not sound scary, most of you will get to the top on foot.
Check the CP4 parcour on our website powered by RwGPS:
https://ridewithgps.com/routes/36939983

PUNKTY KONTROLNE PUNKTY KONTROLNE PUNKTY KONTROLNE PUNKTY KONTROLNE

META

OŻARY

Meta trzeciej edycji Race Through Poland to “Przystanek Raj”, nieduży ośrodek turystyczny mieszczący się w małej i niepozornej miejscowości Kotliny Kłodzkiej, Ożary. Zawodnicy, którzy zdołają dotrzeć w to miejsce, zostaną oczarowani magią i gościnnością tej cudownej posesji. Impreza kończąca (tzw: finishers party) rozpocznie się 01.10.2021 od godziny 20:00 i potrwa do dnia następnego (02.10.2021) do godziny 10:00 rano. Będzie to limit czasowy trzeciej edycji Race Through Poland.

Obowiązkowy odcinek specjalny poprzedzający to miejsce, poprowadzi zawodników przez asfaltowe drogi jak wstążka wijące się przez tajemnicze przełęcze Gór Sowich kończąc fantastycznym zjazdem do Barda i dalej do Ożarów.

Odcinek specjalny dostępny jest na naszej stronie wspieranej przez RwGPS
https://ridewithgps.com/routes/35338016

FINISH

OZARY

The finish line of the third edition of Race Through Poland is „Przystanek Raj”, a small tourist resort located in the small and inconspicuous town of the Kłodzko Valley, Ożary. Riders who make it to this place will be charmed by the magic and hospitality of this wonderful property. The finishers party will start on 01/10/2021 from 08:00 pm. and will last until the next day (02/10/2021) until 10:00 am. It will be the time limit of the third edition of Race Through Poland.

The obligatory parcour preceding this place will lead riders through the asphalt roads winding like a ribbon through the mysterious passes of the Owl Mountains, ending with a fantastic downhill ride to Bardo and further to Ożary.

Check the Finish parcour on our website powered by RwGPS
https://ridewithgps.com/routes/35338016