PARTNERZY

PARTNERZY

TRIGLAV

PARTNERZY

TRIGLAV jest miejscem, w którym w małej grupie tworzy się wysokiej klasy sprzęt do turystyki rowerowej. Bez względu na to czy będzie to weekendowy wypad z kumplami nad jezioro, wyścig przez pół Europy, czy samotna podróż przez Gobi, torby z logo Trygława mają być wiernym towarzyszem przygód, mają nie zawieść. To jest ich cel nadrzędny i obsesja.
https://triglavworks.com/

TRIGLAV is a place where high-class bikepacking equipment is created in a small group. Regardless of whether it will be a weekend trip with friends to the lake, a race across half of Europe, or a lonely journey through the Gobi, bags with the Triglav logo are to be a faithful companion of adventures, they should not disappoint. This is their overarching goal and obsession.
https://triglavworks.com/

FOLLOW MY CHALLENGE

PARTNERZY

Zawsze chcieliśmy mieć usługę śledzenia GPS na żywo, która jest spersonalizowana specjanie dla nas – śledzenie, które pokazuje całą trasę i wszystkich zawodników w dokładny i niezawodny sposób – śledzenie, które ładuje się szybko i poprawnie na smartfonach, tabletach, laptopach, komputerach stacjonarnych i innych urządzeniach. Mamy to. Follow My Challenge posiada mnóstwo fajnych funkcji, dzięki czemu festiwal oglądania kropek będzie w tym roku jeszcze bardziej ekscytujący.
https://www.followmychallenge.com/

We always wanted to have a live GPS tracking service that is as customized as possible – a tracking that shows the whole route and all the riders in an accurate and reliable way – a tracking that loads up properly on smartphones, tablets, laptops, desktops, beamers, and other hi-definition devices. Great news everybody. Now we have it. Follow My Challenge is packed with lots of cool features so the dot watching festival will be even more exciting this year.
https://www.followmychallenge.com/

RIDE with GPS

PARTNERZY

Ride with GPS tworzy narzędzia, które pozwalają rowerzystom planować, nawigować i udostępniać swoje wspaniałe wyprawy. Użytkownicy tej niezwykle bogatej platformy, mogą tworzyć szczegółowe trasy za pomocą arkuszy wskazówek, a następnie nawigować za pomocą nawigacji głosowej krok po kroku lub urządzenia GPS.
https://ridewithgps.com

Ride with GPS creates tools that allow cyclists to plan, navigate and share their wonderful trips. Users of this extremely rich platform can create detailed routes using a web or mobile app and then navigate using step-by-step voice navigation or a GPS. See our race maps in a better and more detailed way thanks to Ride with GPS.
https://ridewithgps.com

ASSOS

PARTNERZY

„W peletonie szybko rozeszła się wieść, że pojawiła się szybsza, lżejsza i wygodniejsza opcja, przez co wełniane spodenki zawodowców stały się przestarzałe. W ciągu zaledwie kilku lat ASSOS stał się pierwszym wyborem w peletonie, a na Mistrzostwach Świata w 1982 r. podium zajęli zawodnicy noszący ASSOS.”
Dzisiaj tej marki nie trzeba przedstawiać. Cieszymy się na niezmiernie na tę współpracę!
https://www.assos.com/

„Word quickly spread through the peloton that a faster, lighter, more comfortable option had arrived, rendering pros’ wool shorts obsolete. Within just a few years ASSOS became the short of choice in the peloton, and at the 1982 World Championships the podium was swept by riders wearing ASSOS.
Today we do not have to introduce this brand. We are super happy about this cooperation!
https://www.assos.com/

RAJSKA.INFO

PARTNERZY

Nasz partner wspierający nasze działania rejestracyjne.
Wśród prawie pół miliona zbiorów dostępnych w 14 tematycznych wypożyczalniach i czytelniach Czytelnicy znajdą nie tylko książki i czasopisma, ale również filmy i muzykę na płytach analogowych, CD czy DVD, książkę „mówioną” i brajlowską, dokumenty życia społecznego, nuty, mapy, gry planszowe i komputerowe, a także dostęp do baz elektronicznych, z których można korzystać zarówno na miejscu, jak i on-line. Wypożyczyć tu można także czytniki ebooków oraz uzyskać dostęp do publikacji elektronicznych.Biblioteka to nie tylko książki, rocznie eksponujemy ponad 100 wystaw, codziennie w przestrzeniach bibliotecznych odbywa się ok. 10 różnorodnych warsztatów, spotkań i szkoleń o bardzo szerokiej tematyce.

https://www.rajska.info/

Our partner supports our registration activities.
Among almost half a million collections available in 14 thematic lending and reading rooms, readers will find not only books and magazines but also movies and music on analog discs, CDs or DVDs, „spoken” and Braille books, documents of social life, sheet music, maps, board games, and computer, as well as access to electronic databases, which can be used both on-site and on-line. You can also borrow e-book readers and gain access to electronic publications. The library is not only about books, but we also exhibit over 100 exhibitions annually, and every day in the library there are about 10 various workshops, meetings, and training courses on a very wide range of topics.

https://www.rajska.info/

PARTNERZY