PK - 1

PUNKT KONTROLNY 01

Nová Sedlica

Pierwszy punkt kontrolny będzie znajdował się w samym sercu Narodowego Parku Poloniny, w małej, wysuniętej najbardziej na wschód słowackiej osadzie Nová Sedlica, na wysokości 391 m n.p.m.

Park Narodowy Poloniny jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, to własnie tam znajduje się pradawny europejski las bukowy, który jest domem dla ponad 100-letnich drzew, nieskończonej ilości małych organizmów i ptaków, oraz ciekawych drapieżników, takich jak wilki, niedźwiedzie brunatne i rysie.

Drogi tam są wszelkiego rodzaju. Od doskonale utwardzonych i szerokich do małych, wąskich i prawie zapomnianych, zniszczonych dróg asfaltowych. Nie ma tutaj zbyt wielu opcji uzupełnienia zapasów, a sygnał sieci komórkowej jest prawie żaden. Weźcie to pod uwagę, przyjeżdżając tutaj na wyścig.

Punkt kontrolny znajduje się tuż przy granicy z Ukrainą, w niewielkiej wsi najbardziej wysuniętej na wschód, gdzie kończą się wszystkie drogi. Niebo tutaj jest jedyne w swoim rodzaju, ponieważ cały obszar nazywa się Parkiem Ciemnego Nieba, więc nawet jeśli przybęziecie tutaj w nocy, nadal będziecie mieli jedne z najbardziej niesamowitych widoków do zapamiętania.

PK1 będzie otwarty 24 godziny na dobę od przybycia pierwszego zawodnika do godziny 16:00 w dniu 22.05.2022.

Sprawdź odcinek specjalny PK1 na naszej stronie internetowej zasilanej przez Ride with GPS:

CONTROL POINT 01

Nová Sedlica

The first control point will be located in the heart of the Národný park Poloniny, in the small easternmost Slovak settlement Nová Sedlica, at 391 m.a.s.l.

Národný park Poloniny, is a UNESCO World Heritage Site, where the Ancient and Primeval Beech European Forest is located. It is a home of over 100 years old trees, an endless amount of small organisms and birds, and also carnivorans as wolves, brown bears, and lynxes.

The roads over there are all kinds. From great, perfectly paved, and wide to small, narrow, and nearly forgotten, broken tarmac roads. There are not so many options for the resupply, and the mobile signal is nearly none, so please, take that into consideration, when arriving here to race.

The control point is located just next to the Ukrainian border, in the small easternmost village, where all the roads are finishing. The sky over there is one of a kind as the whole area is called a Dark Sky Park, so even if riders arrive here during the night, they will still have some of the most amazing views to remember.

CP1 will be open 24 hours a day from the arrival of the first rider until 16:00 on 22.05.2022.

Check the CP1 parcour on our website powered by Ride with GPS:

PK - 1