PK - 4

PUNKT KONTROLNY 04

Masarykova chata

Czwarty punkt kontrolny znajduje się w samym sercu Gór Orlickich, pasma górskiego położonego na granicy Polski i Czech.

Zawodnicy będą przemierzać cały łańcuch górski będąc dość długo wysokości ponad 1000 m n.p.m.. Drogi te są ciche, bez ruchu. Są to prawie zupełnie zapomniane asfaltowe drogi, ze starymi i tajemniczymi fortyfikacjami które czynią to miejsce wyjątkowym. To tutaj, na szczycie tych gór, naprawdę słychać wszechświat.

Cały odcinek specjalny prowadzi od jednego przejścia granicznego do drugiego, omijając od południa Kotlinę Kłodzką. Masarykova chata znajduje się tuż przy granicy, na wysokości 1018 m n.p.m.

PK4 będzie otwarty 24 godziny na dobę od przybycia pierwszego zawodnika do rana 08:00 w dniu 27.05.2022.

Sprawdź odcinek specjalny PK4 na naszej stronie internetowej zasilanej przez Ride with GPS:

CONTROL POINT 04

Masarykova chata

The fourth control point is located in the hearth of Orlické hory, a mountain range laying on the border between Poland and the Chech Republic.

Riders will be traversing the whole range being on the height of over 1000 m.a.s.l. for quite a while. These roads are quiet, without any traffic. Nearly forgotten tarmac roads, with old and mysterious fortifications all over the pace, makes this place pretty unique. It is here, on the top of these mountains, where you can actually hear the universe.

The whole parcour is leading from one border crossing to another, bypassing the Kłodzko Valley from the south. Masarykova chata is located just on the border, at 1018 m.a.s.l.

CP4 will be open 24 hours a day from the arrival of the first rider until morning 08:00 on 27.05.2022.

Check the CP4 parcour on our website powered by Ride with GPS:

PK - 4