PK - START

START

Kraków

Czwarta edycja Race Through Poland wystartuje z Krakowskiego Rynku.

Miasto polskich królów, bo tak nazywane jest to piękne miasto, przywita Was swoją magią, urokiem i niesamowitą historią. To jedno z najstarszych miast w Polsce i prawdopodobnie najbardziej turystyczne miejsce w całym kraju. Całkowicie zalecamy przybycie tutaj nieco wcześniej, niż start wyścigu.

Wystartujemy 21 maja 2022 r. o godz. 5:00 rano. Eskortowani przez Policję do wschodniej granicy miasta, gdzie rozpocznie się wyścig. Parcour cyli pierwszy odcinek specjalny zabierze Was kilkadziesiąt kilometrów od miasta, w sam środek Puszczy Niepołomickiej, gdzie rozpocznie się dowolne wyznaczanie trasy.

START

Kraków

The fourth edition of Race Through Poland will start from Main Square, Kraków.

The city of Polish Kings, as they call this beautiful city, will welcome you with its magic, charm, and amazing history. This is one of the oldest cities in Poland and probably the most tourist place in the whole country. We totally recommend arriving here a bit earlier than the race start.

On May 21, 2022, at 5:00 AM, we will start. Escorted by Police to the eastern city border, where the race will start. The parcour will take some kilometers away from the city, into the middle of Niepołomice Forest, where the free routing will start.

PK - START