ZAPISY

INSTRUKCJA WYŚCIGU
ZAPISZ SIĘ DO STARTU W RTP 2020

REGISTRATION

RACE MANUAL
REGISTER TO RTP 2020
  1. Administratorem danych osobowych jest nieformalna grupa osób organizująca Race Through Poland, posługująca się adresem mailowym racethroughpoland@gmail.com and race@racethroughpoland.pl
  2. Wszelkie dane osobowe administrator otrzymał w momencie rejestracji potencjalnego uczestnika do newslettera Race Through Poland bądź zapisów do udziału w Race Through Poland.
  3. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach informacyjnych w związku z organizacją Race Through Poland oraz uczestnictwa danego zawodnika w Race Through Poland.
  4. Dane osobowe nie są w żaden sposób udostępniane stronom trzecim.
  1. The administrator of personal data is an informal group of people organizing Race Through Poland, using the email address: racethroughpoland@gmail.com, race@racethroughpoland.pl
  2. All personal data the administrator received at the time of registration of a potential participant to the Race Through Poland newsletter or registration to participate in Race Through Poland.
  3. The Administrator processes personal data only for information purposes in connection with the organization of Race Through Poland and the participation of a given competitor in Race Through Poland.
  4. Personal data is in no way disclosed to third parties.